सूचना

उपभोक्तको पहिलो रोजाई हेटौंडा सिमेण्ट नै किन ?

हामी यसको आधुनिक संयंत्रबाट उच्च गुणवत्ता साधारण पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट प्रदान गर्दछौं जुन Lamasure, Hetauda मा स्थित छ।

एचसीआईएल नेपालको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो निर्माण ग्रीन फिल्ड परियोजना हो र अहिले प्रति दिन 3000 टन उत्पादन गरिएको छ।

कम्पनी सुकुरा र आईपा पंचक्यानि जिल्लाका जिल्लामा रहेको सरकारी स्वामित्व वाली खानबाट उच्च गुणस्तरको चूना पत्थर प्रदान गरिएको छ।

कम्पनीले आफ्नो सरकारी स्वामित्व वाली खनिजहरु बाट भिन्से, मझुवा र जगुमारारामा उच्च गुणस्तरको चूना पत्थर प्रदान गरेको छ।

एचसीआईएलले आश्वासन र गुणवत्ता उत्पादन र सर्वोत्तम सेवाहरू प्रदान गर्ने विश्वास गर्छ, जुन नवीनतम प्रविधि र अनुभवद्वारा जगेडा गरिनेछ।

जिप्सम, फलाम अयस्क र कोइलाजको उच्च गुणस्तरको कच्चा माल जो सीमेंटको महत्त्वपूर्ण सामग्री हुन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाका विक्रेन्डहरूबाट आयात गरिनेछ।

सिमेण्ट प्रयोग गर्दा के कुरामा ध्यान दिने ?

img

गुणस्तर चिन्ह

नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरको तथा निर्धारित परिमाणमा छ, छैन ।

img

डल्ला वा गिर्खा

डल्ला वा गिर्खा भए, नभएको ।

img

जलवास्प

जलवास्प रहित भए, नभएको ।

img

गिट्टि, बालुवा, पानी

गिट्टि, बालुवा, पानी उपयुक्त भए नभएको ।

img

Curing

सिमेण्ट उपयोग पश्चात नियमित भिजाउने (Curing) व्यवस्था बारे ।

img

प्राविधिक सहयोग

दक्ष प्राविधिक सहयोग रहे, नरहेको ।